Khăn lụa vuông

Một chiếc khăn lụa vuông có kích thước 70×70 cm phải cần hơn 600 kén tằm để dệt. Một kén tằm khi kéo tơ có thể dài gần 1km. Như vậy, nếu cộng tất cả chiều dài của các sợi tơ để dệt nên một chiếc khăn lụa vuông cao cấp sẽ tương đương với quãng đường 600 km.

Nhasilk – Một trong những thương hiệu hiếm hoi bán khăn lụa vuông 100% tơ tằm tự nhiên.

Nhiều người đã mua

Khăn lụa vuông