Sáng lập viên

Người tạo lập sứ mệnh của Nhasilk

Trần Hữu Như Anh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Người đại diện của Nhasilk

Chị ba bất biến

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Bộ phân Thiết kế thời trang

Người thổi hồn cho sản phẩm của Nhasilk

Thuỳ Trần

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Thiết kế mẫu

Anh Nguyễn

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Thiết kế mẫu

Nhung Đào

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Bộ phận Sản xuất

Giám đốc Sản xuất

Hiển Quang

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Bộ phận Marketing

Người kể chuyện của Nhasilk

Thường Nguyễn

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing.
- Pro. Internet Marketer.
- SEO Expert.
- Google Parners.

Chuyên gia vạch lá tìm sâu (UX/UI)

Đức Huỳnh

- Trên 10 năm kinh nghiệm lập trình website.
- Giảng viên lập trình web.
- Giảng viên SEO.
- Photographer.

Người thiết kế y phục cho website Nhasilk.com

Dương Phan

Trên 10 năm kinh nghiệm thiết kế ấn phẩm quảng cáo, thiết kế bao bì, thiết kế giao diện website.

Người tạo nên website Nhasilk.com

Hiếu Hồ

Hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình front-end và back-end.

Người quảng cáo website Nhasilk.com

Tùng Đào

2 năm kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Google Ads, Facebook Ads.

Người viết nội dung cho website Nhasilk.com

Phương Thanh