Nhasilk team

Sáng lập

Thiết kế mẫu

 • Giám đốc Sáng tạo: Thùy Trần.
 • Thiết kế mẫu: [đang cập nhật].
 • Thiết kế mẫu: [đang cập nhật].
 • Thiết kế mẫu: [đang cập nhật].

Sản xuất

 • Giám đốc Sản xuất: [đang cập nhật].
 • Sản xuất cà vạt lụa: [đang cập nhật].
 • Sản xuất khăn lụa: [đang cập nhật].

Marketing

 • Giám đốc Marketing: Thường Nguyễn.
 • Thiết kế giao diện website: Dương Phan (hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa).
 • Lập trình chức năng website: Hiếu Hồ (hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình front-end và back-end).
 • UX/UI: Huỳnh Đức (giảng viên lập trình website nâng cao; hơn 10 năm kinh nghiệm lập trình web).
 • Nội dung: Thu Nguyên, Phương Thanh.
 • Hình ảnh sản phẩm: Dương Phan.

Bán hàng

 • Giám đốc Kinh doanh: [đang cập nhật].
 • Cửa hàng trưởng: Trần Nga.